Ing. Petra Flochová

Konateľka

Odpadové hospodárstvo, odborná posudková činnosť v oblasti odpadov, povinnosti výrobcov obalov a neobalových výrobkov, vodné hospodárstvo, outsourcing
t.č.: 0949 488 358
e-mail: flochova@envirokompas.sk


Mgr. Petra Krnavcová

Konateľka

Odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia, outsourcing
t.č.: 0910 903 443
e-mail: krnavcova@envirokompas.sk


Sídlo - fakturačná adresa

ENVIRO-KOMPAS s.r.o.
Hurbanova  995/30
960 01 Zvolen
IČO: 54 651 425