Environmentálny audit

Ak potrebujete zistiť súčasný stav plnenia požiadaviek environmentálnej legislatívy, v rámci environmentálneho auditu (compliance audit) pre Vás zabezpečíme:  
     • Kontrola dodržiavania právnych a iných požiadaviek environmentálnej legislatívy SR vyhodnotená z poskytnutej dokumentácie a skutkového stavu prevádzky
     • Vyhodnotenie súladu s legislatívnymi a inými požiadavkami v oblasti ochrany životného prostredia
     • Návrh opatrení na zabezpečenie súladu s požiadavkami
     • Spracovanie správy z auditu