Komplexné poradenstvo - outsourcing

Ak sa strácate v mori legislatívnych povinností v oblasti životného prostredia, ponúkame Vám komplexné trvalé  poradenstvo, v rámci ktorého získate:  
    • Dlhodobé zabezpečenie a kontrola plnenia legislatívnych požiadaviek pre firmy, výrobné podniky a iné organizácie vo všetkých oblastiach ochrany životného prostredia
    • Školenie zamestnancov o legislatívnych požiadavkách konkrétnej spoločnosti
    • Zastupovanie voči orgánom štátnej správy
    • Implementácia požiadaviek legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia