Obaly a rozšírená zodpovednosť výrobcov

Ak dovážate produkty v obaloch alebo iné vyhradené výrobky zo zahraničia, balíte svoje produkty do obalov, uvádzate na trh pneumatiky, batérie alebo prevádzkujete pneuservis zabezpečíme pre Vás:
    • Vedenie systému evidencie obalov a vyhradených výrobkov a konzultácie ohľadom plnení vyhradených povinností vyplývajúcich zo zmluvy s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV)
    • Zavedenie a sledovanie funkčnosti individuálneho systému nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
    • Zabezpečenia plnenia povinností distribútora niektorých vyhradených výrobkov (napríklad pneumatiky, batérie) a plnenie povinností spätného zberu