Odpadové hospodárstvo

Ak ste pôvodca odpadov, vykupujete odpady, vykonávate spätný zber odpadov, zabezpečíme pre Vás:
 • Vedenie evidencií v oblasti odpadov
  • Spracovanie pravidelných ohlásení v oblasti odpadov
  • Vypracovanie žiadostí a vybavenie potrebných súhlasov
  • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
  • Vypracovanie a aktualizácia existujúcich dokumentov, záznamov a interných smerníc súvisiacich s odpadovým hospodárstvom
  • Vyhľadávanie nových odberateľov odpadov a overovanie ich oprávnení
  • Odvoz vybraných druhov odpadov
  • Vypracovanie odborných posudkov v oblasti odpadov